Free CallMessengerZalo
robot
Hiện tại chưa có bài viết nào
VIỆC LÀM XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG HOT
Thực Lĩnh: 20tr
Lương cơ bản (1)26.5tr/tháng (168,000 yên/tháng)
Tăng ca (2)Chưa rõ
Chi phí sinh hoạt (3)6tr/tháng (40,000 yên/tháng)
Lương thực lĩnh (4)20tr/tháng (128,000 yên/tháng)

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 26.5tr
Nghề kiểm tra máy móc, Aichi, Nữ, 18-30 tuổi
100 điểm

Ngày hết hạn:Liên hệ

Thực Lĩnh: 20.5tr
Lương cơ bản (1)28tr/tháng (180,000 yên/tháng)
Tăng ca (2)Chưa rõ
Chi phí sinh hoạt (3)7.5tr/tháng (50,000 yên/tháng)
Lương thực lĩnh (4)20.5tr/tháng (130,000 yên/tháng)

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 28tr
Nghề In ấn, Osaka, Nam, 18-32 tuổi
100 điểm

Ngày hết hạn:Liên hệ

Thực Lĩnh: 22tr
Lương cơ bản (1)31.5tr/tháng (200,000 yên/tháng)
Tăng ca (2)Chưa rõ
Chi phí sinh hoạt (3)9tr/tháng (60,000 yên/tháng)
Lương thực lĩnh (4)22tr/tháng (140,000 yên/tháng)

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 31.5tr
Thực Lĩnh: 18tr
Lương cơ bản (1)24.5tr/tháng (156,000 yên/tháng)
Tăng ca (2)Chưa rõ
Chi phí sinh hoạt (3)6tr/tháng (40,000 yên/tháng)
Lương thực lĩnh (4)18tr/tháng (116,000 yên/tháng)

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 24.5tr
Nghề sản xuất nông sản, dưa muối, Nagano, Cả nam và nữ, 18-30 tuổi
100 điểm

Ngày hết hạn:Liên hệ

Xem tất cả