Free CallMessengerZalo
robot
Hiện tại chưa có bài viết nào
VIỆC LÀM XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG HOT
gift
gift10tr
Thực Lĩnh: 25.5tr
Lương cơ bản (1)26tr/tháng (157,988 yên/tháng)
Tăng ca (2)8tr/tháng (51,000 yên/tháng)
Chi phí sinh hoạt (3)8.5tr/tháng (52,000 yên/tháng)
Lương thực lĩnh (4)25.5tr/tháng (156,988 yên/tháng)

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 26tr
Gia công kim loại, Mie, Nam, 18-35 tuổi, Tăng ca, Lương tốt
100 điểm

Hạn ứng tuyển:03/09/2023

gift
gift10tr
Thực Lĩnh: 27tr
Lương cơ bản (1)28tr/tháng (171,000 yên/tháng)
Tăng ca (2)6.5tr/tháng (40,000 yên/tháng)
Chi phí sinh hoạt (3)7tr/tháng (45,000 yên/tháng)
Lương thực lĩnh (4)27tr/tháng (166,000 yên/tháng)

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 28tr
Gia công kim loại, Hyogo, Nam, 18-35 tuổi
100 điểm

Hạn ứng tuyển:

gift
gift10tr
Thực Lĩnh: 21.5tr
Lương cơ bản (1)29tr/tháng (176,000 yên/tháng)
Tăng ca (2)Chưa rõ
Chi phí sinh hoạt (3)7tr/tháng (45,000 yên/tháng)
Lương thực lĩnh (4)21.5tr/tháng (131,000 yên/tháng)

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 29tr
Hoàn thiện nội thất, Osaka, Nam, 18-30 tuổi
100 điểm

Hạn ứng tuyển:

gift
gift10tr
Thực Lĩnh: 20.5tr
Lương cơ bản (1)27tr/tháng (166,000 yên/tháng)
Tăng ca (2)Chưa rõ
Chi phí sinh hoạt (3)6.5tr/tháng (40,000 yên/tháng)
Lương thực lĩnh (4)20.5tr/tháng (126,000 yên/tháng)

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 27tr
Gia công kim loại, Hokkaido, Nam, 18-30 tuổi
100 điểm

Hạn ứng tuyển:

Xem tất cả