Free CallMessengerZalo
robot
Hiện tại chưa có bài viết nào
VIỆC LÀM XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG HOT
gift
gift10tr
Thực Lĩnh: 18tr
Lương cơ bản (1)25tr/tháng (152,000 yên/tháng)
Tăng ca (2)Chưa rõ
Chi phí sinh hoạt (3)7tr/tháng (42,000 yên/tháng)
Lương thực lĩnh (4)18tr/tháng (110,000 yên/tháng)

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 25tr
May (quần áo), Gifu, Nữ, 18-37 tuổi
100 điểm

Hạn ứng tuyển:

gift
gift10tr
Thực Lĩnh: 20tr
Lương cơ bản (1)28tr/tháng (167,000 yên/tháng)
Tăng ca (2)Chưa rõ
Chi phí sinh hoạt (3)7.5tr/tháng (45,000 yên/tháng)
Lương thực lĩnh (4)20tr/tháng (122,000 yên/tháng)

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 28tr
Nghề đóng hộp thực phẩm, Hyogo, Cả nam và nữ, 18-30 tuổi
100 điểm

Hạn ứng tuyển:

gift
gift10tr
Thực Lĩnh: 21.5tr
Lương cơ bản (1)28.5tr/tháng (170,000 yên/tháng)
Tăng ca (2)Chưa rõ
Chi phí sinh hoạt (3)6.5tr/tháng (40,000 yên/tháng)
Lương thực lĩnh (4)21.5tr/tháng (130,000 yên/tháng)

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 28.5tr
May (quần áo), Shizuoka, Nữ, 18-35 tuổi
100 điểm

Hạn ứng tuyển:

gift
gift10tr
Thực Lĩnh: 20.5tr
Lương cơ bản (1)28tr/tháng (169,000 yên/tháng)
Tăng ca (2)Chưa rõ
Chi phí sinh hoạt (3)7.5tr/tháng (45,000 yên/tháng)
Lương thực lĩnh (4)20.5tr/tháng (124,000 yên/tháng)

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 28tr
Nghề dùng các thiết bị xây dựng, Gunma, Nam, 18-36 tuổi, Tăng ca
100 điểm

Hạn ứng tuyển:

Xem tất cả