Free CallMessengerZalo

Chính sách bảo mật

 • Điều khoản chính sách
 • Chính sách bảo mật
 • Cơ chế giải quyết tranh chấp

Chính sách bảo mật

Bảo mật thông tin

 • Thông tin cá nhân của thành viên trên HelloJob.jp được Chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sàn giao dịch HelloJob. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của HelloJob.jp.
 • Ban Quản lý HelloJob.jp yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, số điện thoại…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban Quản lý HelloJob.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Quyền truy cập & thu thập thông tin

Mục đích và vi phạm thu thập thông tin

 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch HelloJob bao gồm: Họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà HelloJob cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ để Chúng tôi liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho các thành viên.
 • Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch HelloJob về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 • Nếu tại bất kỳ thời điểm nào, bạn có câu hỏi về cách chúng tôi thu thập thông tin hoặc về bất kỳ quyền nào của bạn như mô tả dưới đây, thì bạn có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu ("DPO") của chúng tôi và nhóm chuyên gia hỗ trợ chuyên về mảng này bằng cách liên hệ với chúng tôi tại [email protected]. Chúng tôi liên tục giám sát và quản lý hộp thư này để có thể mang đến trải nghiệm mà bạn hoàn toàn có thể tin tưởng.

Phạm vi sử dụng thông tin

 • Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên với Sàn TMĐT HelloJob;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Sàn TMĐT HelloJob.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch HelloJob có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

Chúng tôi thu thập thông tin gì, thu thập thế nào và vì sao

 • Phần lớn những gì bạn có thể xem là thông tin cá nhân được thu thập trực tiếp từ bạn khi bạn:
  • - Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập qua mạng xã hội.
  • - Để lại thông tin để nhận tư vấn (ví dụ: họ tên, số điện thoại).
  • - Hoàn thành các biểu mẫu liên hệ hoặc yêu cầu bản tin hoặc thông tin khác từ chúng tôi (ví dụ: email).
  • - Tham gia các cuộc thi và khảo sát, than gia nhận ưu đãi hoặc tham gia vào các hoạt động mà chúng tôi quảng cáo có thể yêu cầu thông tin về bạn.
 • Tuy nhiên, chúng tôi cũng thu thập thông tin bổ sung khi cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn để đảm bảo hiệu suất cần thiết và tối ưu. Những phương pháp thu thập này có thể không rõ ràng đối với bạn, vì vậy, chúng tôi muốn làm rõ và giải thích bên dưới một chút về những phương pháp này có thể là gì (vì chúng thay đổi theo thời gian).

Cookies và công nghệ tương tự

 • trên website và ứng dụng điện thoại sẽ cho phép chúng tôi theo dõi hành vi duyệt web của bạn, chẳng hạn như liên kết được nhấp vào, trang đã xem và việc làm bjan quan tâm. Cụ thể là dữ liệu được thu thập sẽ liên quan đến tương tác của bạn về tính năng trang hay tính năng của bên thứ ba của chúng tôi, chẳng hạn như trình cắm mạng xã hội, có phạm vi trong Dịch vụ, địa chỉ (IP) giao thức Internet để quyết định tùy chọn ngôn ngữ, loại và cài đặt trình duyệt, ngày tháng và thời gian Dịch vụ được sử dụng, loại và cài đặt thiết bị, hệ điều hành được sử dụng, ID của ứng dụng, trình định danh thiết bị duy nhất và dữ liệu về lỗi. Các công nghệ này cũng sẽ tự động thu thập dữ liệu để đo lường hiệu suất website và cải thiện các hệ thống của chúng tôi, bao gồm siêu dữ liệu, tập tin nhật ký, thời gian tải trang, thời gian máy chủ phản hồi để tối ưu hóa độ phân giải DNS, định tuyến mạng và cấu hình máy chủ. Để biết thêm thông tin và tìm hiểu cách quản lý các công nghệ chúng tôi sử dụng, vui lòng truy cập Chính sách cookie của chúng tôi.

Dữ liệu được tổng hợp

 • Dữ liệu có thể nhận được về bạn từ những nguồn khác, ví dụ, từ các cơ sở dữ liệu khả dụng công khai, nền tảng mạng xã hội hay bên thứ ba từ nơi chúng tôi đã mua dữ liệu, trong trường hợp đó, chúng tôi có thể kết hợp dữ liệu này với thông tin chúng tôi đã có về bạn để chúng tôi có thể cập nhật, mở rộng và phân tích độ chính xác của hồ sơ, đánh giá chuyên môn của một ứng viên cho tuyển dụng, xác định khách hàng mới và cung cấp sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể thấy hứng thú. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân về những người khác hoặc nếu những người khác cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng những thông tin đó cho mục đích cụ thể mà thông tin được cung cấp cho chúng tôi.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin.

 • Chúng tôi vô cùng tin tưởng vào việc cực tiểu dữ liệu chúng tôi thu thập và giới hạn sử dụng và mục đích chỉ trong (1) cho sử dụng chúng tôi được cho phép. (2) thật cần thiết để chuyển giao dịch vụ bạn mua hay tương tác với, hay (#) chúng tôi có thể được yêu cầu hay cho phép theo pháp luật hay những mục đích hợp pháp khác.

Cung cấp, cải thiện, cập nhật và nâng cao Dịch vụ của chúng tôi.

 • Chúng tôi thu thập nhiều thông tin khác nhau liên quan đến việc bạn mua, sử dụng và/ hoặc tương tác với Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để:
  • - Cải thiện và tối ưu hóa hoạt động và hiệu suất Dịch vụ của chúng tôi (bao gồm cả các website và ứng dụng di động của chúng tôi).
  • - Chẩn đoán các vấn đề và xác định bất kỳ rủi ro nào về bảo mật và tuân thủ, lỗi hoặc các cải tiến cần thiết đối với Dịch vụ.
  • - Phát hiện và ngăn chặn hành vi gian lận và lạm dụng các Dịch vụ và hệ thống của chúng tôi.
 • Nhiều trong số dữ liệu thu thập được tổng hợp hoặc là dữ liệu thống kê về việc các cá nhân sử dụng dịch vụ của chúng tôi như thế nào, và không được liên kết với bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Chia sẻ với các bên thứ ba đáng tin cậy

 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty liên kết trong nhóm công ty của chúng tôi, với các bên thứ ba mà chúng tôi đã hợp tác để cho phép bạn tích hợp dịch vụ của họ vào Dịch vụ của chúng tôi, và với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đáng tin cậy khi cần thiết, để họ thực hiện dịch vụ thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như:
  • - Xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng.
  • - Tiến hành các cuộc thi hoặc khảo sát.
  • - Thực hiện phân tích các Dịch vụ của chúng tôi, thông tin nhân khẩu học và cảm xúc của khách hàng.
  • - Giao tiếp với bạn, chẳng hạn như qua email, số điện thoại hoặc gửi khảo sát.
  • - Quản lý quan hệ khách hàng.
  • - Bảo mật, quản lý rủi ro và tuân thủ
  • - Hỗ trợ tuyển dụng và các dịch vụ liên quan.
 • Các bên thứ ba này (và mọi nhà thầu phụ mà họ có thể được phép sử dụng) đã đồng ý không chia sẻ, sử dụng hoặc giữ lại thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích cần thiết để cung cấp Dịch vụ.
 • Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ thông tin của bạn cho các bên thứ ba:
  • - Trong trường hợp chúng tôi bán hoặc mua bất kỳ doanh nghiệp hay tài sản nào (cho dù là do thanh lý, phá sản hay lý do khác), khi đó, chúng tôi sẽ tiết lộ dữ liệu của bạn cho người bán hoặc người mua tiềm năng của doanh nghiệp hoặc tài sản đó.
  • - Nếu chúng tôi bán, mua, sáp nhập, được mua lại hay hợp tác với công ty hoặc doanh nghiệp khác, hay bán một số hoặc tất cả tài sản của chúng tôi. Trong những giao dịch đó, thông tin của bạn có thể là một trong những tài sản được chuyển nhượng.

Tuân thủ các yêu cầu pháp lý, quy định và hành pháp

 • Chúng tôi hợp tác với chính phủ và cơ quan thi hành luật cũng như các bên tư nhân để thực thi và tuân thủ pháp luật. Chúng tôi có thể tiết lộ bất cứ thông tin nào về bạn cho chính phủ hoặc cơ quan thi hành luật, hoặc các bên tư nhân khi chúng tôi, theo nhận định của mình, tin rằng việc này là cần thiết hoặc thích hợp nhằm phản hồi lại các khiếu nại và quá trình pháp lý (chẳng hạn như các trát hầu tòa), để bảo vệ tài sản và quyền hoặc tài sản và quyền của một bên thứ ba, để bảo vệ sự an toàn của cộng đồng hoặc bất cứ cá nhân nào, hoặc để ngăn ngừa hoặc chặn đứng hoạt động chúng tôi coi là bất hợp pháp hoặc trái đạo lý.
 • Trong trường hợp chúng tôi được pháp luật cho phép làm như vậy, chúng tôi có thể tiến hành những bước cần thiết để thông báo cho bạn khi chúng tôi được yêu cầu phải cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba như một phần trong quy trình pháp luật. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin của bạn ở phạm vi cần thiết tuân thủ quy đúng bất kỳ quy tắc, quy định và chính sách của pháp luật khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Đối với những lý do quan trọng để duy trì tính bảo mật, độ ổn định và khả năng sử dụng dịch vụ, việc này bao gồm chuyển thông tin của bạn cho nhà cung cấp được ủy thác, và việc phát hành thông tin đó theo yêu cầu của nhà nước hay với bất kỳ bên thứ ba nào khác mà bày tỏ mối quan tâm hợp pháp cho thông tin này.

Cách chúng tôi bảo mật, lưu trữ và giữ lại dữ liệu của bạn

 • Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn được chấp nhận rộng rãi để lưu trữ và bảo vệ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, cả trong quá trình truyền tải và thu nhận và lưu trữ, bao gồm cả việc sử dụng mã hóa khi thích hợp.
 • Chúng tôi chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân trong thời gian cần thiết để cung cấp Dịch vụ mà bạn đã yêu cầu và sau đó cho nhiều mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp. Điều này có thể bao gồm các khoản thời gian lưu giữ:
  • - Bị bắt buộc theo luật pháp, hợp đồng hoặc nghĩa vụ tương tự áp dụng cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
  • - Để bảo tồn, giải quyết, bảo vệ hoặc thực thi các quyền hợp pháp/theo hợp đồng của chúng tôi
  • - Cần thiết để duy trì các bản ghi tài chính và kinh doanh đầy đủ và chính xác.
 • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về tính bảo mật hoặc việc lưu trữ thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

Cách bạn có thể truy cập, cập nhật hoặc xóa dữ liệu

 • Để dễ dàng truy cập, xem, cập nhật, xóa hoặc chuyển thông tin cá nhân của bạn, hoặc để cập nhật các tùy chọn đăng ký của bạn, vui lòng đăng nhập vào Tài khoản của bạn và truy cập phần “Trang cá nhân”. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin và hướng dẫn để truy cập, cập nhật hoặc xóa dữ liệu.
 • Nếu bạn yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình và dữ liệu đó là cần thiết cho sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đã mua, thì yêu cầu đó sẽ chỉ được thực hiện khi dữ liệu cá nhân không còn cần thiết cho bất kỳ Dịch vụ đã mua hoặc không còn được yêu cầu cho mục đích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi hoặc cho các yêu cầu lưu trữ hồ sơ hợp pháp hay theo hợp đồng.
 • Nếu bạn không thể, vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo một trong các phương pháp được mô tả trong phần "Liên hệ với chúng tôi" dưới đây.

Thương hiệu & bản quyền

 • Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của chúng tôi. Toàn bộ nội dung của Website được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và các công ước quốc tế.

Sự miễn trừ trách nhiệm

 • Trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thiết bị, máy móc mà bạn dùng để truy cập vào Sàn TMĐT HelloJob như: Thiết bị truy cập, thiết bị để truyền tải. Khi sử dụng Sàn TMĐT HelloJob, bạn phải tự trang bị máy móc, thiết bị cần thiết cho quá trình đăng nhập, truyền tải và bạn phải tự chịu mọi trách nhiệm và phí tổn phát sinh trong quá trình sử dụng.
 • Chúng tôi không đảm bảo việc loại trừ các yếu tố gây hại đến nội dung và thông tin được đăng tải trên Hellojob.jp, bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố sau: hành vi cố ý vi phạm và gây thiệt hại từ bên thứ ba, hoặc Virus. Chúng tôi không đảm bảo việc cung cấp dịch vụ mà không có bất kỳ sự cố trục trặc, sai chức năng hoặc những vấn đề khác tác động. Ngoài ra, chúng tôi cũng không đảm bảo sẽ thực hiện việc phục hồi, hoặc xóa virus và các yếu tố gây hại khác khi có vấn đề xảy ra.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy, tính thích ứng, và kết quả do việc sử dụng thông tin, dịch vụ trên Sàn TMĐT HelloJob gây ra. Nếu bạn bị thiệt hại do việc sử dụng thông tin, dịch vụ của Sàn TMĐT HelloJob, đây là sự rủi ro của bạn, bạn sẽ phải tự khắc phục những tổn thất ngoài ý muốn đó.
 • Sự miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp dịch vụ bị gián đoạn
 • Chúng tôi có quyền quyết định ngừng các dịch vụ trên Sàn TMĐT HelloJob bất cứ lúc nào. Chúng tôi không có bất cứ trách nhiệm gì trước người sử dụng hay bên thứ ba đối với việc ngừng cung cấp dịch vụ này, cho dù có thể bạn bị thiệt hại vì việc sử dụng dịch vụ bị gián đoạn. Khi chúng tôi đưa ra một vài ý kiến tư vấn, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm và không bị ráng buộc với các ý kiến tư vấn đó.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

 • Trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại, mất mát, tổn thất mà bạn phải chịu trừ khi tổn thất trực tiếp do lỗi cố ý của HelloJob gây ra.

Liên hệ với chúng tôi

 • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, quan ngại hoặc khiếu nại nào về Chính sách về quyền riêng tư, hay cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với Phòng Bảo vệ Dữ liệu qua email theo địa chỉ [email protected]. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng một trong các cách sau:
  • - Qua đường bưu điện: Người nhận: Công ty cổ phần HelloJob. Tầng 21, Tòa nhà Viwaseen, Số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • - Qua điện thoại: (+84) 24.3388.6868 hoặc (+84) 397.633.633
 • Chúng tôi sẽ phản hồi mọi yêu cầu, câu hỏi hoặc mối quan ngại trong vòng ba mươi (24) giờ.