Free CallMessengerZalo
Hiện tại chưa có bài viết nào
VIỆC LÀM XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG HOT
10tr
Thực Lĩnh: 23.5tr
Lương cơ bản (1)30.5tr/tháng (171,000 yên/tháng)
Tăng ca (2)Chưa rõ
Chi phí sinh hoạt (3)7tr/tháng (40,000 yên/tháng)
Lương thực lĩnh (4)23.5tr/tháng (131,000 yên/tháng)

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 30.5tr
10tr
Thực Lĩnh: 30tr
Lương cơ bản (1)30.5tr/tháng (171,000 yên/tháng)
Tăng ca (2)7tr/tháng (40,000 yên/tháng)
Chi phí sinh hoạt (3)8tr/tháng (45,000 yên/tháng)
Lương thực lĩnh (4)30tr/tháng (166,000 yên/tháng)

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 30.5tr
Gia công kim loại, Hyogo, Nam, 18-35 tuổi
100 điểm

Hạn ứng tuyển:

10tr
Thực Lĩnh: 24tr
Lương cơ bản (1)31.5tr/tháng (175,000 yên/tháng)
Tăng ca (2)Chưa rõ
Chi phí sinh hoạt (3)7tr/tháng (40,000 yên/tháng)
Lương thực lĩnh (4)24tr/tháng (135,000 yên/tháng)

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 31.5tr
Chế biến đồ ăn nhanh, Osaka, Nữ, 18-30 tuổi
100 điểm

Hạn ứng tuyển:

10tr
Thực Lĩnh: 23tr
Lương cơ bản (1)30.5tr/tháng (170,000 yên/tháng)
Tăng ca (2)Chưa rõ
Chi phí sinh hoạt (3)7tr/tháng (40,000 yên/tháng)
Lương thực lĩnh (4)23tr/tháng (130,000 yên/tháng)

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 30.5tr
May (quần áo), Shizuoka, Nữ, 18-35 tuổi
100 điểm

Hạn ứng tuyển:

Xem tất cả